لوگو، آرم و نشانه

معمولی

فونت کامپیوتری

100,000 تومان

نوشتاری

تایپوگرافی

180,000 تومان

حرفه‌ای

تصویری و ترکیبی

200,000 تومان

برند سازی

تلفیق فونت دست نویس فارسی و لاتین

450,000 تومان

طراحی هدر

معمولی

با اِلمان‌های آماده

30,000 تومان

حرفه‌ای

بدون اِلمان آماده

100,000 تومان

طراحی بنر گیف

معمولی

120*240

27,000 تومان

حرفه‌ای

120*240

30,600 تومان

معمولی

468*60

100,000 تومان

حرفه‌ای

468*60

50,000 تومان

طراحی ست هدر و لوگو

معمولی

فونت کامپیوتری برای لوگو

130,000 تومان

حرفه‌ای

فونت دست نویس برای لوگو

500,000 تومان

بنر متحرک در 5 سایز

معمولی

فونت کامپیوتری برای لوگو

100,000 تومان

حرفه‌ای

فونت دست نویس برای لوگو

130,000 تومان

بنر متحرک در 3 سایز

معمولی

فونت کامپیوتری برای لوگو

60,000 تومان

حرفه‌ای

فونت دست نویس برای لوگو

80,000 تومان

leaf
leaf