لوگو، آرم و نشانه

معمولی

فونت کامپیوتری

100,000 تومان

نوشتاری

تایپوگرافی

180,000 تومان

حرفه‌ای

تصویری و ترکیبی

200,000 تومان

برند سازی

تلفیق فونت دست نویس فارسی و لاتین

450,000 تومان

طراحی هدر

معمولی

با اِلمان‌های آماده

30,000 تومان

حرفه‌ای

بدون اِلمان آماده

100,000 تومان

طراحی بنر گیف

معمولی 120

120*240

27,000 تومان

حرفه‌ای 120

120*240

30,600 تومان

معمولی 468

468*60

50,000 تومان

حرفه‌ای 468

468*60

100,000 تومان

طراحی ست هدر و لوگو

معمولی

فونت کامپیوتری برای لوگو

130,000 تومان

حرفه‌ای

فونت دست نویس برای لوگو

500,000 تومان

بنر متحرک در 5 سایز

معمولی

فونت کامپیوتری برای لوگو

100,000 تومان

حرفه‌ای

فونت دست نویس برای لوگو

130,000 تومان

بنر متحرک در 3 سایز

معمولی

فونت کامپیوتری برای لوگو

60,000 تومان

حرفه‌ای

فونت دست نویس برای لوگو

80,000 تومان

شبکه های اجتماعی

discount

بنر اینستاگرام

99,000 تومان

49,500 تومان

استوری اینستاگرام

39,000 تومان

بنر تلگرام

99,000 تومان

leaf
leaf